Konservering av kvinnelig fertilitet

Dersom det er nødvendig å bevare fertiliteten, enten av medisinske årsaker (kirurgi, cellegift eller strålebehandling) eller sosiale (utsatt moderskap) kan vi fryse ned egg eller eggstokkvev frem til du ønsker å bruke det.

Selv om nedfrysing kan redusere utviklingsdyktigheten til eggene noe, er prosentandelen graviditeter som oppnås med tinte egg i økende grad lik antallet graviditeter som følge av overføring av ferske egg. Dette er fordi vi bruker en fryseteknikk som kalles “vitrifisering”. Denne teknikken har den fordelen fremfor vanlig nedfrysing at det oppnås bedre overlevelse i de tinte eggene, og følgelig en mye høyere graviditetsprosent.

Vi er den eneste enheten i provinsen Alicante, og en av de få på spansk territorium, som er godkjent av det spanske helsedepartementet til å befrukte egg som har vært nedfrosset.

Need more info?

You can phone us on: +34 965 269 146.
You can also contact us using our contact form

Up