Konservering av kvinnelig fertilitet

Konservering av kvinnelig fertilitet

Dersom det er nødvendig å bevare din fruktbarhet, enten det skyldes medisinske grunner (kirurgi, cellegift eller strålebehandling) eller sosiale grunner (utsettelse av barn) kan vi kryopreservere dine eggceller frem til det øyeblikket du ønsker å bruke de.

Selv om nedfrysingen til en viss grad kan forringe eggcellene, viser vår behandling at man oppnår nesten like gode resultater med tinte eggceller som med eggceller som ikke har vært frosset. Dette skyldes at vi bruker en teknikk for nedfrysing som kalles «vitrifisering» som, sammenlignet med tradisjonell nedfrysing, har den fordelen at man oppnår høyere andel overlevelse på eggcellene etter at de er tint opp.

Ettersom denne enheten var en av de første som begynte med nedfrysing, har man bygget opp erfaring som gjør at man oppnår gode resultater, da det å oppnå suksess krever en kontinuerlig opplæring og fokus over tid.

Finn ut uten forpliktelse