Enslige kvinner

Uavhengighet/

Gjeldende spansk lovgivning som omhandler reproduksjon slår fast at enhver kvinne kan benytte seg av reproduktive prosedyrer uavhengig av sivilstand og seksuell orientering. Alle kvinner kan altså få utført assistert befruktning med donorsæd hvis de underskriver et informert samtykke, og vil deretter ha alle rettigheter og forpliktelser som forelder når barnet er født.

Hvis kvinnen er gift eller har en partner må samtykket undertegnes av begge parter, og rettighetene og forpliktelsene som forelder for den nyfødte vil gjelde for begge.

Det kommer stadig flere enslige kvinner og homofile par til oss for å søke hjelp til den etterlengtede graviditeten. På enheten for reproduksjon tar vi hensyn til dette. Vi utfører vårt arbeid med den ytterste respekt for pasientenes følelser, uten å stille krav om en mannlig partner.

Dersom en kvinne som ønsker å bli gravid ikke har egnelige egg kan hun velge å motta anonym eggdonasjon dersom hun er enslig, eller fra sin partner dersom hun er i et lesbisk forhold. I det første tilfellet vil det være nødvendig å undertegne to samtykkeerklæringer, en for sæddonasjonen og en for eggdonasjonen. I det andre tilfellet vil paret kun behøve å undertegne et dokument vedrørende sæddonasjonen, og begge vil ha foreldrerett til den nyfødte.

Vi nevner dette, ikke for å drive opplæring i rettsvitenskap, men for å øke bevisstheten om den nye sosiale situasjonen for denne gruppen som deler samme drøm som så mange andre par: Å få et barn.

Likestilling mellom enslige kvinner/homofile par og heteroseksuelle par når det gjelder å kunne få barn, har ført til nye familietyper: En-forelder-familier og familier med to foreldre av samme kjønn. Disse familietypene er enda ikke så mye omtalt, men de blir mer og mer vanlig både på enheten vår og i samfunnet for øvrig.

Up