Juridisk varsel

1. Generell informasjon

I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 11. juli, i Servicios de la Sociedad de la Información (tjenester i informasjonssamfunnet) og Comercio Electrónico (e-handel), informeres brukere om at nettstedet www.urvistahermosa.com eies av Unidad de Reproducción Asistida, S.L., med registreringsnummer (CIF): B54373691

Unidad de Reproducción Asistida, S.L. (Avenida de Denia 103, 03015 Alicante, Spania) og kontakttelefon +34 965 269 146, er registrert i handelsregisteret i Alicante, volumen 3347, side 207 og registerside 115515

2. Generelle vilkår

De generelle vilkårene som er beskrevet nedenfor regulerer bruken av nettstedet til Unidad de Reproducción Asistida, S.L. (URVISTAHERMOSA), som kan åpnes via URL-en www.urvistahermosa.com

Bruken av nettstedet www.urvistahermosa.com innebærer at brukeren til enhver tid godtar advarsler og siteringer som skal spesifiseres videre her.

2.1. Brukerregistrering og fri tilgang til innholdet

Som en generell regel, krever ikke tilgang til eller navigasjon på dette nettstedet at brukeren har registrert seg tidligere.

Likevel kan enkelte tjenester kreve at brukeren må være registrert i de tilsvarende databasene, og må derfor oppgi visse personlige data.

Dette kan føre til at enkelte personopplysninger blir videresendt, og i slike tilfeller er all informasjon underlagt bestemmelsene i den gjeldende lovgivningen om databeskyttelse.

Hvis det innvilges tilgang til visse tjenester som involverer obligatorisk registrering, må brukeren bruke sine egne passord, og korrekt bruk av disse er brukerens absolutte ansvar.

Dette betyr at URVISTAHERMOSA ikke påtar seg noe ansvar for eventuelle skader som kan forårsakes hos tredjeparter som et resultat av andre personer som bruker brukerens passord, enten med eller uten brukerens samtykke.

Videre er brukerens tilgang og navigasjon på nettsiden fri, med forbehold for at å ansette en tjeneste kan innebære betaling av et beløp som angis på en synlig del av siden.

2.2. Nektet tilgang til nettstedets innhold

URVISTAHERMOSA kan nekte tilgang til dette nettstedet i tilfelle brukeren ikke oppfyller vilkårene for bruk.

3. Intellektuell eiendom

Navnet “URVISTAHERMOSA” og andre karakteristiske bruksområder som vises på dette nettstedet er URVISTAHERMOSAs eiendom og eierskap.

Også domenenavnet www.urvistahermosa.com og andre domener som nettstedet kan nås direkte via, er foretakets eksklusive eierskap, slik at misbruk blir tiltalt i samsvar med bestemmelsene i loven.

Dette eierskapet gir eksklusiv rett til å bruke de ovennevnte kjennetegnene, og tredjeparter som ikke har tillatelse har ingen rett til å bruke dem.

All tekst, bilder, lyder, videoer og åndsverk generelt som finnes på dette nettstedet er beskyttet av intellektuell eiendomsrett, med unntak av offentlig tilgjengelige applikasjoner etter uttrykt ønske fra forfatteren, som ikke eies av foretaket, og som er gratis for brukeren å laste ned.

Brukeren har fullmakt til å vise, skrive ut, kopiere eller lagre på en harddisk eller annen enhet, innholdet på dette nettstedet, forutsatt at brukeren respekterer opphavsrett og industriell eiendom, i henhold til det som er nevnt i denne delen.

All annen bruk krever skriftlig tillatelse fra URVISTAHERMOSA.

Koblingene i dette området som leder brukerne til andre nettsteder respekterer også den intellektuelle eiendomsretten.

4. Ansvar

URVISTAHERMOSA forplikter seg til å sette alle tiltak til rådighet for å hindre informasjon eller ulovlig innhold på dette nettstedet, og for å fjerne dette forutsatt at det finnes bevis for at dette eksisterer.

URVISTAHERMOSA skal også iverksette tiltak for å hindre og eventuelt eliminere koblinger til nettsteder med ulovlig innhold, oppfordringer til ulovlige aktiviteter eller nettsider som involverer en krenkelse av rettigheter som beskyttes av loven.

Brukerne skal også informeres om muligheten av at innholdet på dette nettstedet ikke er oppdatert eller helt nøyaktig, og nettstedet er ikke ansvarlig for slikt innhold, eller for det som tilbys av leverandører eller andre tredjeparter som bruker denne nettsiden, samt eventuelle skader som det kan føre til hos brukeren.

URVISTAHERMOSA er ikke ansvarlig for synspunkter som uttrykkes i de fora som kan opprettes innenfor nettstedet, selv om selskapet forplikter seg til å sørge for riktig bruk av dem.

All informasjon på dette nettstedet kan kun endres på den måten at periodisiteten anses som hensiktsmessig, uten at disse endringene skal kommuniseres til brukerne.

URVISTAHERMOSA er fritatt for ethvert ansvar som kan oppstå i henhold til mangler på nettstedet eller i tjenestene som skyldes en årsak som ligger utenfor selskapets kontroll.

Muligheten for virus som kan forårsake skade er ikke URVISTAHERMOSAs ansvar.

5. Datavern

I samsvar med bestemmelsene i lov 15/1999 13. desember, i Protección de Datos de Carácter Personal (beskyttelse av personopplysninger), informeres brukerne av dette nettstedet om at personopplysninger inkluderes i en fil som URVISTAHERMOSA holder ansvaret for.

Brukerne garanterer at informasjonen er korrekt og autentisk, aktuell, og har eneansvar for skader som kan oppstå som følge av falske eller uriktige opplysninger.

Ved å oppgi informasjon samtykker brukerne i å la dem behandles hos URVISTAHERMOSA. Slik informasjon kan formidles til tredjeparter som oppfyller kravene fastsatt i lovgivningen om databeskyttelse.

URVISTAHERMOSA garanterer at brukerne får utøve sine rettigheter til innsyn, retting, sletting og opposisjon angående deres personlige data, som kan ordnes ved å skrive til juridisk avdeling hos URVISTAHERMOSA, via normal post eller e-post.

6. Lovgivning og domsmyndighet

De generelle vilkårene som nevnes her er underlagt bestemmelsene i spansk lovgivning.

Uenighet eller tvist mellom de relaterte nettsidene til URVISTAHERMOSA forelegges domstolene i byen Alicante, med uttrykkelig avkall på eventuelle andre domsmyndigheter som kan gjelde.

The same dream, but more strength than ever.

More info