Behandlinger Reproduksjonsmedisin kan realisere drømmen om barn for de fleste som opplever ufrivillig barnløshet. Takket være vår presise time lapse-teknologi for utvelgelse av embryo og forskning i vår genetikkavdeling, har vi oppnådd store fremskritt i behandlingen som har ledet oss til å en ha høy suksessrate som ligger over tallene som årlig publiseres av den spanske fruktbarhetsforeningen.

Sædbank

Vår eksklusive bank med donorsæd inneholder sæd fra donorer med ulik rase, blodgruppe og fenotype. Dette gjør at enhver kvinne eller ethvert par som trenger det, kan få utført alle metoder for assistert befruktning som er i bruk.

Konservering av kvinnelig fertilitet

Dersom det er nødvendig å bevare din fruktbarhet, enten det skyldes medisinske grunner eller sosiale grunner kan vi kryopreservere dine eggceller frem til det øyeblikket du ønsker å bruke de.

Konservering av mannlig fertilitet

Enheten vår har en sædbank, hvor vi lagrer reproduksjonsmateriale fra pasienter som ønsker å konservere fertiliteten sin. Årsakene kan være fysiske, medisinske , eller sosiale.

Dyrking frem til blastocyststadiet

Hvis du ikke blir gravid etter flere forsøk på befruktning med IVF, kan vi i noen tilfeller forsøke å forlenge dyrkingen av embryoene dine for å gjøre et bedre utvalg til overføringen.

Tidsbestemt samleie

Dette er den enkleste metoden for assistert befruktning og går ut på å indikere det mest optimale tidspunktet for å ha samleie.

Kunstig inseminasjon

Kunstig inseminasjon går i enkelthet ut på å plassere sædceller, som har blitt vasket og plukket ut i laboratorium, inn i livmorens indre. Utføring av inseminasjon medfører ikke mer ubehag enn en enkel gynekologisk rutineundersøkelse, og resultatene svinger i henhold til alder, antall forsøk og sædkvalitet.

In-vitro befruktning (IVF)

Fusjonen av de mannlige og kvinnelige kjønnsceller skaper den første cellen i en ny skapning. Når denne prosessen ikke lar seg gjennomføre på en naturlig måte er det nødvendig å ty til prøverørsbefruktning (in-vitro befruktning), prosedyren der en embryolog gjennomfører en assistert befruktning mellom eggceller og sædceller, der man i ettertid velger ut det embryo som har størst potensiale for å oppnå svangerskap etter at det overføres til morens livmor.

Eggdonasjon

Endringene som vårt samfunn har vært igjennom har gjort at mange kvinner utsetter det å få barn, og når de bestemmer seg for å bli mødre kan de, grunnet alderen, oppleve store problemer med egen fruktbarhet som skyldes svekket kvalitet på eggcellene.

Donasjon av embryoer

Donasjon av embryoer er en behandling innenfor reproduksjon som er svært enkel og som har høy suksessrate. Det består i overføring av embryoer som stammer fra tidligere suksessfulle behandlinger og som har blitt donert av anonyme par som allerede har blitt foreldre, for at andre pasienter skal kunne oppleve graviditet og dermed få et friskt barn hjemm.

The same dream, but more strength than ever.

More info