Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI)

ICSI er en variant av IVF som hovedsaklig benyttes dersom det er få egg og kvaliteten er dårlig, sæden er patologisk, eller dersom det tidligere har blitt utført mislykkede forsøk med IVF.

Metoden går enkelt sagt ut på å innføre en sædcelle (som er forhåndsutvalgt i laboratoriet), i hver av de modne eggene fra eggstokken. De modne eggene som blir produsert i eggstokken må tas ut og flyttes til et laboratorium der de blir befruktet av partnerens eller donorens sæd. Deretter må embryoene få vokse i to til fem dager før vi kan bestemme tidspunktet for overføringen. De utvalgte embryoene (maksimalt tre) blir så plassert inne i livmoren hvor de kan fortsette å utvikle seg.

Resten av embryoene som ansees som utviklingsdyktige blir kryokonservert for å kunne brukes i en ny syklus senere. I henhold til spansk lov om assistert befruktning kan man også velge å donere dem til andre par, eller til forsking.

Dersom du trenger en sæddonor for å benytte denne metoden bør du være klar over følgende: Alle donorene er myndige. Valg av donor blir gjort på bakgrunn av søkerens blodtype og fysiologiske egenskaper. Donorene er anonyme og undersøkt for å utelukke arvelige eller genetiske sykdommer og kjønnssykdommer.

Resultatet ved bruk av denne metoden avhenger i stor grad av kvinnens alder. Graviditetsprosenten per syklus er på mellom 40% og 65%. Hos pasienter som er yngre enn 32 år kan prosentandelen imidlertid være på over 70 % (3 sykluser).

These percentages can be modified depending on the age of the patient and the specific conditions of every woman. All the cases are analyzed personally by the Unit, looking for the highest percentage of success rate for your pregnancy

Need more info?

You can phone us on: +34 965 269 146.
You can also contact us using our contact form

Up