Assistert klekking (Assisted hatching)

Assistert klekking går ut på å lage et kunstig hull i embryoet for å hjelpe til med implanteringen.

Denne metoden benyttes vanligvis når embryoene har uvanlige morfologiske egenskaper, f.eks. tykke eller amorfe membraner som vanskeliggjør implantasjon.

Under prosedyren trekker vi også ut små ujevnheter i embryoet som kan være til hinder for utviklingen.

Need more info?

You can phone us on: +34 965 269 146.
You can also contact us using our contact form

Up