Prøverørsbefruktning

Når man gjennomgår fertilitetsbehandling, enten IVF eller ICSI, vil det kunne utvikle seg flere embryoer enn man kan bruke. Hvis det er tilfellet kan de embryoene som er til overs kryokonserveres i en embryobank og bli brukt til nye forsøk i fremtiden.

Selv om nedfrysing kan redusere levedyktigheten til embryoene noe er antallet graviditeter som oppnås med tinte embryoer på vei mot å bli like høyt som ved bruk av ferske embryoer. Dette er fordi vi bruker en fryseteknikk som kalles “vitrifisering”. Denne teknikken har den fordelen fremfor vanlig nedfrysing at det oppnås bedre overlevelse i de tinte embryoene, og følgelig en mye høyere graviditetsprosent. Hos oss kan denne prosenten overstige 40 %.

Need more info?

You can phone us on: +34 965 269 146.
You can also contact us using our contact form

Up