Assistert befruktning

Innledning

For å hjelpe dere med å få den fantastiske opplevelsen det er å bli foreldre tilbyr vi et bredt spekter av teknikker og prosedyrer som er beskrevet nedenfor.

Tidsbestemt samleie

Dette er den enkleste metoden for assistert befruktning og går ut på å indikere det mest optimale tidspunktet for å ha samleie. Dersom dere er et …

Les mer →

Kunstig inseminasjon (AI)

Kunstig befruktning går ganske enkelt ut på å forhåndsutvelge sædceller i laboratoriet og plassere dem inne i livmoren. En inseminasjon er ikke m…

Les mer →

Prøverørsbefruktning

Når man gjennomgår fertilitetsbehandling, enten IVF eller ICSI, vil det kunne utvikle seg flere embryoer enn man kan bruke. Hvis det er tilfellet ka…

Les mer →

Metoder for sædutvinning

Vanligvis skaffer man sædprøver ved masturbasjon direkte i en spesialbeholder, som man får utdelt den dagen man kommer for å få utført assistert…

Les mer →

Eggdonasjon

Denne behandlingen brukes når pasienten av ulike årsaker ikke har ubefruktede egg som kan gi opphav til et sunt og utviklingsdyktig embryo. Metoden …

Les mer →

Donasjon av embryoer

Både enslige kvinner og par som er affektert av fullstendig sterilitet, kan velge å benytte donerte embryoer. I noen tilfeller vil disse embryoene v…

Les mer →

Eggmodning in vitro

Dersom vi kun oppnår umodne egg etter stimulering av eggstokkene, kan vi forsøke å dyrke eggene i laboratoriet inntil de blir tilstrekkelig modne f…

Les mer →

Genetiske studier

Enheten for reproduksjon har en avdeling for medisinsk genetikk. Her har vi alt det personell og utstyr som trengs for å kunne stille en eksakt klini…

Les mer →

Sædbank

Vår eksklusive bank med donorsæd inneholder sæd fra donorer med ulik rase, blodgruppe og fenotype. Dette gjør at enhver kvinne eller ethvert par s…

Les mer →

MACS

MACs is a Sperm Selection Technique that allows us to choose those sperm with better characteristics to be used in the Assisted Reproduction Technique…

Les mer →

Time-Lapse (Embryoscope)

Embryoscope is the most modern and innovative human embryos incubation system that is revolutionizing the global reproductive biomedicine. It is an in…

Les mer →

Test Eeva

The Eeva (Early Embryo Viability Assessment Test) test is a method of early diagnosis by TIME- LAPSE technology that evaluates the embryo viability by…

Les mer →

Til toppen