In-vitro befruktning (IVF)

In-vitro befruktning (IVF)

Fusjonen av de mannlige og kvinnelige kjønnsceller skaper den første cellen i en ny skapning. Når denne prosessen ikke lar seg gjennomføre på en naturlig måte er det nødvendig å ty til prøverørsbefruktning (in-vitro befruktning), prosedyren der en embryolog gjennomfører en assistert befruktning mellom eggceller og sædceller, der man i ettertid velger ut det embryo som har størst potensiale for å oppnå svangerskap etter at det overføres til morens livmor.

Denne behandlingen, som omtales med forkortelsen IVF og som gjerne også omtales som prøverørsbefruktning, kan utføres på to forskjellige måter, enten ved at man lar eggcellen og sædcellen forenes spontant eller med en mikroinjeksjon av sædcellen (ISCI), som gjøres når sædcellene har redusert kvalitet. Befruktningen vil da gjøres ved at man injiserer én sædcelle i hver eggcelle.

Fremgangsmåte prøverørsbefruktning

 1. Kontrollert stimulering av eggstokkene. Eggstokkene stimuleres ved hjelp av individualisert medisinering i henhold til pasientkarakteristikker, og dette følges opp strengt med vaginale ultralydkontroller og blodprøver. Behandlingen er delt opp i to, med to ulike legemidler. Først får man hormoner som påvirker den menstruelle syklusen (FSH og LH), slik at man oppnår utvikling av flere follikler, og dette følges av at pasienten får en injeksjon med hormonet hCG omlag 36 timer før follilklene skal dreneres, for å utløse eggløsningen.
 2. Egguthenting. Dette er en veldig enkel prosedyre, smertefri og rask (med bedøvelse), for å hente ut innholdet i folliklene som er stedet hvor eggcellene befinner seg. Våre kirurger bestiller operasjonsrommet for gjennomføring av egguthenting når folliklene i eggstokkene er modne. Denne behandlingen skjer, som tidligere forklart, med bedøvelse. Uthentingen av eggcellene tar mellom 15 og 30 minutter, avhengig av antallet follikler som skal dreneres, og det hele kontrolleres med vaginal ultralyd.

  Etter prosedyren vil pasienten forbli innlagt 12 til 24 timer, for å minimalisere risikoene som eksisterer i forbindelse med denne prosessen, og det vil være sykepleiere som er tilgjengelige til enhver tid. Dette kan vi gjøre fordi vår enhet ligger i et av de beste sykehusene i Valencia-regionen, og dermed kan dra nytte av hele sykehusanlegget.

 3. Opptelling av eggceller i laboratorium. Væsken fra folliklene overføres til et laboratorium for at embryologene, ved hjelp av mikroskop ,skal identifisere de eggcellene man har hentet ut gjennom dreneringen, som så bli isolert og klassifisert i henhold til modenhet.
 4. Klargjøring av sædceller. Samtidig som eggcellene bli klassifisert vil en sædprøve tas, enten fra paret eller fra en donor, hvorpå man velger ut de sædceller som har størst potensiale for befruktning.

  Ved vårt laboratorium for andrologi vil sædcellene bli gjort klare til bruk. Når det gjelder bruk av sæd fra en donor, er alle sædprøver i vår sædbank fra givere som er myndige og anonyme. Donorsæden velges ut ifra blodtype og fenotypiske karakteristikker hos mottakeren, og har gjennomgått grundige undersøkelser i henhold til regelverket fra helsedepartementet, for å kunne avkrefte alle typer medfødte eller genetiske sykdommer og kjønnssykdommer.

 5. Befruktning. Når vi har klargjort eggcellene og sædcellene som har størst befruktningspotensiale, vil man forene kjønnscellene. Dette gjennomføres med konvensjonell IVF (prøverør), som går ut på at man plasserer en eggcelle på en dyrkningsplate sammen med et større antall sædceller, for at den sædcellen med størst potensiale skal befrukte eggcellen. Insemineringen av eggcellen kan også gjennomføres med mikroinjeksjon av sæd (ICSI), ved at en eneste utvalgt sædcelle sprøytes inn i eggcellens cytoplasma.
 6. Dyrkning i time lapse-inkubator. Embryoene vil dyrkes inne i en av våre time lapse-inkubatorer i forhold som tilsvarer det som finnes i den menneskelige kroppen, med temperatur på 37ºC og med egnet konsentrasjon av gasser og med passende fuktighet. Våre embryologer kontrollerer celleutviklingen på embryoene under maksimalt fem dager, og plukker ut de som har høyest kvalitet og utviklingspotensiale for at man, etter overføringen til livmoren, skal oppnå svangerskap. Fra den tredje dagen kan man overføre embryoene, selv om vi anser at overføring den femte dagen i blastulafasen vil gi best resultat, ettersom man vil ha større utvalg og bedre tidsmessig koordinering med livmorslimhinnen på denne dagen.

  Teknologien time lapse muliggjør overvåkning av utviklingen på embryoene fra minutt til minutt, ved at det blir tatt bilder, noe gjør at inkubasjonen blir mer stabil og man får et bedre utvalg embryoer å overføre.

 7. Innsetting av embryo. Denne prosedyren skjer uten bedøvelse, og er en prosess som er smertefri, og hvor våre gynekologer overfører embryoene ved bruk av et fint kateter og ultralyd, slik at man kan se det området i livmoren som er best egnet til å ta imot.
 8. Resultat Etter at det har gått 12 til 14 dager siden innsettelsen er tiden inne for å få bekreftet om det har medført graviditet eller ikke. En blodprøve vil fortelle oss om man har oppnådd svangerskap eller ikke.
 9. Vitrifisering. Prosessen med å fryse ned overflødige embryoer går ut på at de utrolig raskt går fra dyrkningstemperaturen på 37ºC til konserveringstemperaturen på -196ºC, noe som skjer ved hjelp av cryobeskyttende substanser. De vil så bli bevart intakte i flyende nitrogen til senere bruk.

Desto høyere antall eggceller og lavere alder, jo større er sjansen for at embryoene skal være levedyktige og at man dermed skal lykkes med graviditeten. Det er imidlertid kvaliteten som er det viktigste (dette gjelder både eggceller og sædceller), om kvaliteten ikke er god nok vil vi ikke lykkes med befruktningen uansett hvor mange eggceller vi henter ut. I tillegg vil ikke alle eggceller kunne befruktes på riktig måte. Av den grunn er det viktig å ha flere eggceller med god kvalitet og dermed skaffe et betydelig nummer levedyktige embryoer som kan vitrifiseres for bruk i senere sykluser, om det skulle være ønskelig med flere barn, for på den måten å slippe å gjenta hele prosessen.

Effektivitet

Suksessraten på prøverørsbefruktning varierer i stor grad etter kvinnens alder, antallet og kvaliteten på eggcellene som er hentet ut, sperma og utviklingen på embryoene. Generelt sett er andelen svangerskap, etter syklus, mellom 40 % og 65 %, men for pasienter under 32 år kan dette tallet komme opp i 70 % etter tre sykluser.

Finn ut uten forpliktelse

The same dream, but more strength than ever.

More info