Dyrking frem til blastocyststadiet

Dyrking frem til blastocyststadiet

Hvis du ikke blir gravid etter flere forsøk på befruktning med IVF, kan vi i noen tilfeller forsøke å forlenge dyrkingen av embryoene dine for å gjøre et bedre utvalg til overføringen. Denne metoden gjør det også mulig å synkronisere at livmoren blir mer mottakelig for embryoet.

Ved bruk av denne teknikken er graviditetsprosenten på over 60 %.

Finn ut uten forpliktelse