Teknikker Den store bredden i teknikker og behandlinger som vi tilbyr, og som vi beskriver nedenfor, vil hjelpe dere å erfare den fantastiske opplevelsen det er å bli foreldre.

Time-Lapse (Embryoscope)

Systemene for inkubasjon time lapse, Geri, Embryoscope og Eeva gjør Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa til et ledende senter i Spania. Denne avanserte og sofistikerte teknologien fører til en betydelig økning i sjansene for suksess, ved at man kan gjøre en presis utvelgelse av de embryoer som har størst sannsynlighet for implantasjon (feste seg til livmorveggen).

Test Eeva

The Eeva (Early Embryo Viability Assessment Test) test is a method of early diagnosis by TIME- LAPSE technology that evaluates the embryo viability by selecting the best embryos for the embryo transfer in the uterus improving the chances of achieving pregnancy.

MACS

Kvaliteten på sæden er en av de faktorer som gir størst økning i sannsynligheten for å oppnå svangerskap. Nye teknikker for utvelgelse av sperma gjør det mulig å forkaste sædceller med apoptose, det vil si de sædcellen som kommer til å dø og som dermed ikke vil kunne befrukte eggcellen.

Genetiske undersøkelser

Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa har en avdeling for reproduksjonsgenetikk hvor leger og spesialister arbeider med det nødvendige utstyret for å kunne gjennomføre en klinisk diagnostisering av og rådgivning om arvelige sykdommer. Denne avdelingen vil også hjelpe spesialister fra andre felt med å diagnostisere genetiske sykdommer.

Assistert klekking (Assisted hatching)

Noen ganger møter vi på tilfeller med infertilitet uten at vi kan finne noen klar årsak, da de som ønsker å bli foreldre ikke har noen tilstand som forhindrer naturlig et svangerskap. I slike tilfeller må man undersøke det befruktede egget.

Modning av eggceller i prøverør

Modning in-vitro/prøverør (MIV) er dyrkning i vårt laboratorium for embryologi av umodne eggceller til de er modne og kan befruktes. Dette er en prosedyre som gjennomføres i helt spesielle tilfeller, og er en løsning for kvinner hvor eggstokkene ikke kan stimuleres slik at flere eggceller modnes i løpet av en syklus.

Metoder for sædutvinning

Ejakulasjon er den første prøven man bruker fra mannen til å diagnostisere før man starter en behandling med assistert befruktning.

Nedfrysing av embryoer gjennom vitrifisering

Når man går gjennom en behandling med prøverørsbefruktning vil antallet embryoer som utvikles kunne overstige det antallet du kan benytte deg av under overføringen.

Mikroinjeksjon av sæd

Mikroinjeksjon av sædceller (ICSI) vil kunne brukes i tilfeller med manglende mannlig fertilitet eller etter mislykkede forsøk med konvensjonell prøverørsmetode (IVF) og muliggjør befruktning av eggcellen med bruk av en eneste sædcelle.

The same dream, but more strength than ever.

More info