Nedfrysing av embryoer gjennom vitrifisering

Nedfrysing av embryoer gjennom vitrifisering

Når man går gjennom en behandling med prøverørsbefruktning vil antallet embryoer som utvikles kunne overstige det antallet du kan benytte deg av under overføringen. I slike tilfeller vil overflødige embryoer kunne kryoperserveres i embryobanken slik at de skal kunne brukes senere i en annen overføring, dersom man ønsker en familieforøkelse, eller så kan de doneres til andre par som har fruktbarhetsproblemer og som ønsker en embryoadopsjon for å kunne bli foreldre.

Kryoperservering

Selv om nedfrysingen til en viss grad kan forringe embryoene, viser vår behandling at man oppnår svangerskapstall med tinte embryoer som stadig nærmer seg tallene med embryoer som ikke har vært frosset. Dette skyldes at vi bruker en nedfrysingsteknikk som kalles vitrifisering som har den store fordelen, sammenlignet med konvensjonell nedfrysing, at man oppnår bedre resultater når det gjelder levedyktighet på de nedfrosne embryoene, noe som fører til en enorm økning i andelen svangerskap, som nærmer seg tallene som oppnå med ferske embryoer, og som overstiger 40 %.

I motsetning til klassisk nedfrysning, vil vitrifisering kjøle ned cellene utrolig raskt, med en hastighet som overstiger 15 000º C per minutt, noe som gjør at man unngår at det danner seg ispartikler som skader embryoet. Vitrifiseringen medfører at det skapes en form for gelé som ikke skader cellene, og dette øker betraktelig sannsynligheten for at man lykkes.

Effektivitet

Vår suksessrate med vitrifisering av embryoer kan overstige 40 %, et prosenttall som nærmer seg resultatene som oppnås med ferske embryoer, ifølge tallet som offentliggjøres årlig av den spanske fruktbarhetsforeningen. Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa var blant de sentrene i Spania som først var ute med å gå bort fra klassisk nedfrysing og å gå utelukkende over til vitrifisering av embryoer.

Finn ut uten forpliktelse

Teamet vårt

JUAN MANUEL MORENO

Biolog. Embryolog. Direktør for laboratoriet for embryologi
Laboratorium

BERNARDO FERNÁNDEZ MARTOS

Sykepleier. Koordinator i sykepleien. Medlem av den spanske fruktbarhetsforeningen.
Sykepleie

The same dream, but more strength than ever.

More info