Mikroinjeksjon av sæd

Mikroinjeksjon av sæd

Mikroinjeksjon av sædceller (ICSI) vil kunne brukes i tilfeller med manglende mannlig fertilitet eller etter mislykkede forsøk med konvensjonell prøverørsmetode (IVF) og muliggjør befruktning av eggcellen med bruk av en eneste sædcelle.

Denne teknikken har, siden den ble tatt i bruk, løst utallige tilfeller med manglende fruktbarhet hos mannen. Dette er det behandlingsalternativet som gir de beste resultater for denne typen pasienter. Imidlertid kan også par som har fått dette anbefalt av embryolog og gynekolog velge en slik behandling.

Intracytoplasmisk spermieinjeksjon (ICSI) følger samme prosedyre som konvensjonell prøverørsbefruktning. Forskjellen er måten selve befruktningen skjer på, etter at man har fremskaffet eggceller og sperma i laboratoriet. Ved bruk av denne teknikken må man vite modenhetsgraden på eggcellene, noe som gjøres når disse klekkes.

Effektivitet

Hvorvidt dette teknikken lykkes avhenger i stor grad av kvinnens alder. Andelen svangerskap, etter syklus, er på mellom 40% og 65%, men for pasienter under 32 år kan man komme opp i 70% etter tre sykluser. Hvert enkelt tilfelle blir individuelt vurdert av spesialistene hos Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa som vil søke etter høyest mulig sannsynlighet for graviditet.

Finn ut uten forpliktelse

Teamet vårt

JUAN MANUEL MORENO

Biolog. Embryolog. Direktør for laboratoriet for embryologi
Laboratorium

BERNARDO FERNÁNDEZ MARTOS

Sykepleier. Koordinator i sykepleien. Medlem av den spanske fruktbarhetsforeningen.
Sykepleie

The same dream, but more strength than ever.

More info