MACS

MACS

Kvaliteten på sæden er en av de faktorer som gir størst økning i sannsynligheten for å oppnå svangerskap. Nye teknikker for utvelgelse av sperma gjør det mulig å forkaste sædceller med apoptose, det vil si de sædcellen som kommer til å dø og som dermed ikke vil kunne befrukte eggcellen.

Ved å anvende aneksinkolonner eller MACS (magnetisk aktivert cellesortering) kan man skille de sædcellene som vil leve fra de som er forutbestemt til å dø. Denne teknikken kan brukes på par der mannen har en forhøyet DNA-fragmentering i sperma.

I prosedyren benyttes det noen nedbrytbare, magnetiske partikler (aneksin VI) som vil feste seg til sædceller, og når disse filtreres gjennom magnetiske kolonner vil bare de friske sædcellene være igjen.

MACS klarer å fjerne alle sædceller med fragmentert DNA, slik at befruktningen kan gjennomføres med sædceller av god kvalitet.

Indikasjoner:

  • Over 45 år
  • Sterilitet uten kjent årsak
  • Årebrokk
  • Tidligere bruk av rusmidler, cellegift, radioterapi …
  • Tidligere infeksjoner i sædblære
  • Gjentatte aborter
  • Mislykket bruk av prøverørsbefruktning
  • Økning i DNA-fragmentering i sperma
  • Og i noen tilfeller ved kunstig inseminasjon

 

Finn ut uten forpliktelse

Teamet vårt

JUAN MANUEL MORENO

Biolog. Embryolog. Direktør for laboratoriet for embryologi
Laboratorium

BERNARDO FERNÁNDEZ MARTOS

Sykepleier. Koordinator i sykepleien. Medlem av den spanske fruktbarhetsforeningen.
Sykepleie

The same dream, but more strength than ever.

More info