Om oss Den fremste verdien vi kan tilføre par som viser oss tillit i forbindelse med ufrivillig barnløshet er de erfaringene som vi har opparbeidet gjennom 35 års virke som spesialist innenfor assistert befruktning.

Siden 1983 har vi bygget vår suksess på en modell som bygger på OPPLÆRING, FORSKNING og UNDERVISNING. Enheten for assistert befruktning (Unidad de Reproducción) huser i dag professoratet i reproduksjonsmedisin ved Universidad Miguel Hernández og en universitetsmaster i reproduksjonsmedisin og -genetikk som har blitt gjennomført 20 ganger.

Vi er stolte av å kunne tilby våre pasienter prosentvise sjanser for å lykkes som ligger over de tall som er offentliggjort av det spanske forbundet for fruktbarhet.

Enheten for assistert befruktning ved HLA Vistahermosa, som er hovedkvarteret til Grupo Internacional de Reproducción UR, har erfaringen, disiplinen og resultatene innenfor assistert befruktning som gjør oss til en foregangsfigur innenfor assistert befruktning med våre over 11 000 årlige behandlinger i Spania.

Hva skiller oss ut

Beliggenhet i sykehus. Vi har ikke sentre for assistert befruktning som ikke ligger i sykehusanlegg. Våre pasienter føler seg tryggere og bedre ivaretatt når de vet at vi befinner oss et sted som har alt man trenger innenfor helse, slik vi har på sykehuset Clinica HLA Vistahermosa, et av de mest avanserte og moderne i Valencia-regionen.

Personlig tilpasset service. Vi arbeider ikke med pasienter, vi arbeider sammen med mennesker, og på den måten tilbyr vi personlig behandling som gjør at du føler deg vel og stoler på oss. Vi prioriterer det å gi informasjon som er så komplett som mulig, og å avklare den tvilen som kan dukke opp når man skal velge den mest egnede behandlingen i hvert enkelt tilfelle.

Tverrfaglig team. Vi er av den oppfatning at vansker i reproduksjonen bør behandles tverrfaglig, slik at vi kan gripe fatt i det med et helhetsperspektiv. Ledelsen ved senteret, doktor José López Gálvez, arbeider med koordinering mellom team fra ulike disipliner, med blant annet gynekologi, embryologi, genetikere, andrologi, anestesi, sykepleiere, hjelpepleiere og administrasjon, for å klargjøre hvert enkelt tilfelle og for å kunne besvare spørsmål om de ulike prosedyrene. I tillegg har vi støtte fra alle de andre medisinske spesialiteter som befinner seg på sykehuset, som radiologi (magnetisk resonansbilde, CT-skanning …), endokrinologi, ernæringseksperter, minimalt invasiv generell kirurgi …

Koordinering for pasienten. Hele vårt team jobber sammen for å unngå unødig tap av tid under behandlingen, noe som kommer våre pasienter til nytte, som da unngår uro og rastløshet i starten av prosessene.

Det ytterste innenfor teknologi. Ved at vi kontinuerlig investerer i det nyeste utstyret, kan vi utføre enhver prosedyre innenfor assistert befruktning. Vi er å anse som pionerer i Spania og blant de få sentrene internasjonalt sett som har alle Time Lapse-systemer i vårt embryologiske laboratorium.

Kompliserte prosesser. Vi er spesialister på denne typen problemer: gjentatte aborter, nidasjonsfeil, nedsatt sædkvalitet grunnet sykdomstilstander, genetiske avvik og vi kan utføre alle typer undersøkelser før befruktning, før nidasjon eller donasjon av mannlige og kvinnelige kjønnsceller. Vi har i dag laser som lar oss undersøke embryo i siste stadiet av dets utvikling

Internasjonal avdeling. Vi tilbyr rådgivning, hjelp og informasjon fra det øyeblikk du tar kontakt med oss, og løser alle forespørsler uten at avstanden er noe hinder.

Kvalitet i prosessen. Dette er prioritert i vårt arbeid. Vi blir årlig revidert av offentlige instanser og av eksterne og interne revisorer og oppnår de fremste sertifiseringer på feltet.

Våre resultater.
Vi har resultater som er bedre enn tallene som offentliggjøres av Sociedad Española de Fertilidad. Dette gjør at vi kan tilby et garantiprogram som vil tilbakebetale kostnaden ved behandlingen dersom pasienten ikke oppnår den ønskede graviditeten.

Kvalitetsgaranti

For oss er ikke kvalitet et mål, det er et middel og den bestemmes utifra hvor fornøyde våre pasienter er. Vårt bidrag er den verdien vi legger i alle prosessene, samt utstyret og fasilitetene som er under kontinuerlig fornyelse.

Vår kompetanse er den fortreffeligheten som bygger på opplæring og undervisning, hvor medarbeiderne kontinuerlig videreutdanner seg gjennom deltakelse i kurs for å stadig forbedre seg og øke den kunnskap og erfaring som oppstår under arbeidet. Et bevis på dette er kontrollene og offisielle akkrediteringer for vårt senter:

Sertifikat på registrering i for helsesentre, – tjenester og -bedrifter for alle typer assistert befruktning i Valencia-regionen.

Nasjonalt program for ekstern kvalitetskontroll av laboratorier for assistert befruktning (CEIFER).

Program for ekstern kontroll av sædanalyse (CEIFER).

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet.

Kvalitetssertifisering AENOR 14001 Ledelsessystemer for miljø

Kvalitetssertifisering med intern revisjon fra Grupo Hospitalario HLA

Nasjonalt register fra den spanske fruktbarhetsforeningen (SEF).

Akkrediteringsstempel fra komiteen i den spanske fruktbarhetsforeningen (SEF) som akkreditert senter ved det nasjonale helsesystemet.

Kvalitetskontroll utført av foretaket OZOOA International

Autorisasjon fra helsedepartementet i Valencia til å fryse ned egg og eggstokkvev, samt til å utføre påfølgende befruktning i samsvar med program for fruktbarhetsbevaring i Valencia-regionen.

Fasiliteter

Enheten for assistert befruktning Vistahermosa ligger i sykehuset Hospital HLA Vistahermosa i Alicante, noe som gir trygghet i forhold til uventede hendelser med den sikkerheten et privat sykehus kan tilby.

Sykehuset Clínica HLA Vistahermosa har blitt valgt til det beste private sykehuset i fylket Alicante og er blant de 20 beste i hele Spania

Vårt sykehusanlegg samler:

 • Konsultasjoner innenfor gynekologi, andrologi, genetikk og psykologi.
 • Kirurger innenfor assistert befruktning, gynekologi og andrologi.
 • Laboratorier for embryologi og andrologi.
 • Område for reproduksjonsgenetikk.
 • Under visningsområde med forelesningssal, bibliotek og kontorer.
 • Enkeltrom med sykepleiere.

For å kunne arbeide koordinert ved vårt anlegg er vi på det samme området, slik at vi kan utføre prosedyrene innenfor sykehusets fire vegger og på den måten spare tid og dermed også penger. Dette viser seg også å være helt grunnleggende for å maksimere sannsynligheten for suksess.

Privatliv, sikkerhet, komfort og sinnsro preger alle behandlinger, og garanterer dermed at forholdene ligger til rette for at man skal lykkes.

Vi har tilgang til de siste tekniske fremskritt innenfor assistert befruktning som med sin påviste effektivitet sikrer at vi maksimerer sjansene for å lykkes. Vi holder fast ved våre forpliktelser til yrkesetikken når vi satser på forskning, utvikling og innovasjon for å tilby eksklusive behandlingsformer.

Komplementære fasiliteter:

 • Generelt laboratorium: hormoner, mikrobiologi og biokjemi.
 • Radiologi: konvensjonell radiologi, magnetisk resonans, TAC, ultralyd med høytoppløsning 4D, mamografi …
 • Operasjonsrom for endoskopisk kirurgi: Hysteroskopi-laparoskopi.
 • Oppvåkningsrom etter anestesi.
 • Soverom.
 • Sykehus: fasiliteter og tjenester innenfor kirurgi og endokrinologi
 • 24 timers legevakt
 • 24 timers gynekologi
 • Andre tjenester: kafeteria, parkering, direkte tilgang til offentlig transport.

Hvorfor velge UR Vistahermosa?

Vår solide erfaring er uten tvil meget verdifull for par som vil, men ikke kan få barn. Takket være vår innsats på områdene opplæring, forsking og undervisning (vi er med på å organisere forelesninger og en mastergrad) er resultatene våre langt over gjennomsnittet sammenlignet med andre klinikker.

Beliggenheten vår inne på et sykehus gir økt trygghet. Pasientene våre kan føle seg godt ivaretatt ved vissheten om at de befinner seg på et av Valencias og Spanias mest avanserte og moderne sykehus. Vi mener at enheter for assistert befruktning alltid bør ligge i et sykehusmiljø.

Vår streben etter å tilby kvalitet går ut på å gi en personlig tilpasset service. Vi arbeider med mennesker og følgelig er vi først og fremst opptatt av at de menneskene vi behandler skal føle seg vel og ha tillit til oss. Dette er grunnleggende for denne typen behandlinger. Et slikt optimalt miljø har vi oppnådd ved å sørge for kontinuerlig opplæring av teamet. Og vi bestreber oss hele tiden på å bli enda bedre slik at vi kan oppfylle stadig flere babydrømmer.

Personalet vårt består av en gruppe fagfolk som omfatter: Gynekologer, genetikere, embryologer, androloger, anestesileger, sykepleiere, medisinske assistenter og administrativt personell. Under ledelse av Dr. López Gálvez studerer teamet hvert enkelt tilfelle for å sette sammen en spesialistgruppe som kan tilfredsstille pasientens behov.

Vi investerer kontinuerlig i det nyeste som finnes av utstyr slik at vi alltid kan benytte enhver metode for assistert befruktning som er i bruk. Vi er spesialister på kompliserte prosedyrer som preimplantasjonsdiagnostikk. Og vi spesialiserer oss også på donasjon av kjønnsceller (egg og sæd).

For at avstand ikke skal oppleves som et hinder vil den internasjonale avdelingen vår, under ledelse av Salomé López Garrido, ta seg av alle formaliteter fra det øyeblikket du kontakter oss. Spør hvis du lurer på noe, vi er her for å hjelpe deg!

Vi finansierer din assisterte befruktning

Ikke bekymre deg om hvordan du skal betale

Vi stiller de beste finansieringsløsningene til din disposisjon for at du skal kunne starte din behandling på best mulig måte. Vi vil finne den løsningen som er best egnet og mest fleksibel for hvert enkelt tilfelle.

I tillegg er prosessen behagelig ettersom alt foregår i våre lokaler.

Be om mer informasjon for å få persontilpasset finansiering.

The same dream, but more strength than ever.

More info