Trenger du egg?

Eggcelledonasjon/

Vårt program for eggdonasjon er rettet mot kvinner som på grunn av alder, genetikk, kirurgiske inngrep eller sykdom ikke kan bli gravide. Årsakene kan være mange, men kort oppsummert dreier det seg om at eggstokkene ikke kan produsere egg eller at eggene som produseres er av dårlig kvalitet.

For å få et sunt embryo som kan implanteres i livmoren trengs det unge egg med optimal biologisk alder. At eggene er av tilstrekkelig god kvalitet reduserer også den risikoen som følger med en graviditet til et minimum..

Det dreier seg om en enkel behandling som begynner med en konsultasjon hvor det blir foretatt en vaginal ultralydundersøkelse av livmoren og gjort en prøveoverføring. Resultatet bekrefter om implantasjon kan gjennomføres.

Alle resultater fra tester og analyser som har blitt utført tidligere må også fremlegges, og det må informeres grundig om reproduktiv historie, som f.eks. aborter, in vitro-fertilisering, inseminasjoner, etc.

Etter innsamling og evaluering av all informasjonen blir det avgjort hvilke tester som må gjentas for å maksimere sjansene for et vellykket resultat. Ettersom vi holder til i et sykehusmiljø kan disse testene utføres umiddelbart.

Det er også nødvendig å se på den reproduktive historien til mannen med hjelp av ulike tester (sædanalyse, FISH-undersøkelse av sædceller, DNA-fragmentering, karyotyper og serologi). Vi anbefaler å fryse ned sæd ettersom ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon) ved bruk av frossen sæd gir like gode resultater som bruk av fersk sæd..

Dersom resultatene av disse testene viser endringer, vil det bli foreslått behandlinger som kan forbedre sjansen for befruktning: MACS (Magnetic Activated Cell Sorting), PGD og andre medisinske prosedyrer.

recibir-ovulos-interior

Når denne grunnleggende undersøkelsen er fullført (den utføres i løpet av en dag), blir de fenotypiske egenskapene evaluert (morfologi, utvikling, biokjemiske egenskaper, fysiologi og atferd) for å finne en ideell donor. Det blir gitt detaljert skriftlig informasjon om hvordan denne prosessen utføres, og ethvert spørsmål som pasienten måtte ha blir besvart. God informasjon gir større trygghet, og det er en prioritet på enheten for reproduksjon.

Programmet ved urvistahermosa skiller seg fra andre programmer på 8 viktige punkter:

  1. Sikkerhet og pålitelighet, fordi vi holder til på et sykehus
  2. Vi garanterer å overføre embryoer, ikke follikler eller ubefruktede egg
  3. Hos oss blir ingen donor delt
  4. Overføring blir i hovedsak utført i blastocyststadiet for å kunne foreta et bedre utvalg av embryoer og øke sjansene for et godt resultat
  5. I nedfrysningsprogrammet vårt blir kun 45 % til 50 % av alle embryoene som er dyrket frem til blastocyststadiet fryst ned, de som er antatt å være best egnet for implantering. At kun de beste embryoene blir nedfryst reduserer kostnadene med eggdonasjonsprosedyren, ettersom man ikke kan vurdere utviklingen til embryoene den andre eller tredje dagen av dyrkningen
  6. Selvfølgelig er både donorer og mottakere helt anonyme
  7. Donorer er raskt tilgjengelig, med unntak av for sjeldne fenotyper
  8. Biobank: Biobanken til enheten for reproduksjon er den første som har disse funksjonene

I biobanken oppbevarer vi DNA-prøver fra alle donorene. Dette gjør vi med tanke på at man i fremtiden kan få behov for å gjøre en DNA-analyse for å undersøke den nyfødte genetisk p.g.a. sykdom eller annet. Selv om sjansen for dette er relativt liten ønsker vi at denne rutinen skal gi foreldrene større trygghet i forbindelse med fødselen og barnets utvikling.

Personvern — For å foreta en genstudie vil det ikke være nødvendig å lokalisere donoren da den genetiske profilen allerede finnes.  Slik ivaretar vi personvernet.

Kostnadsfritt — Tjenesten er gratis og vi garanterer at donorprøvene blir oppbevart permanent.

Tilgjengelighet — For å få tilgang til prøvene trenger man kun å fremlegge en legeerklæring som blir evaluert av genetikerne våre.

Mer informasjon: Eggcelledonasjon

Up