Konservering av kvinnelig fertilitet Dagens kvinner er bevisst sin egen identitet, tar initiativ, deltar, kjemper, gir ikke opp, tar ledelsen, bestemmer over eget liv, velger når de vil bli mor og planlegger tidspunktet for å bli mor.

Det å bli mor er en helt egen opplevelse som innebærer store endringer i livet til kvinnen og hennes partner. Det er stadig flere kvinner i fruktbar alder som utsetter tidspunktet for å bli mor, slik at de kan vokse personlig og profesjonelt.

Mengden og kvaliteten på eggcellene hos kvinner vil senkes gjennom hennes liv, fordi alder er en helt grunnleggende faktor for fruktbarhet. Om du skulle bestemme deg for å utsette barn, kan du velge å konservere dine fruktbare egg og dermed omgå det hinderet som manglende fruktbarhet kan utgjøre.

I tilfelle det skulle være nødvendig å konservere din fruktbarhet av medisinske (kirurgi, cellegift eller strålebehandling) eller sosiale årsaker, kan du, takket være vitrifikasjonsprosessen, kryopreservere dine eggceller eller eggvev frem til det tidspunktet du ønsker å bruke de.

Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa anbefaler kvinner som ikke har funnet den rette tiden eller partneren for å få barn, å vitrifisere sine eggceller før de når 35 år. Kvinner mellom 36 og 40 år har mindre sjanse for suksess ved nedfrysing av egg. Husk at om du er over 40 år så vil du alltid ha høyere sannsynlighet for graviditet med nedfryste egg enn med friske egg.

Forskjellen med klassisk nedfrysing er at vitrifikasjon er en metode for eksepsjonelt rask nedfrysing, med en hastighet på mer enn 15 000º C per minutt, noe som gjør at cellen ikke endrer seg og at dets egenskaper forblir intakte selv om tiden går, frem til du bestemmer deg for å bli mor.

Den fremste fordelen ved denne prosessen sammenlignet med tradisjonell nedfrysing er at man kan unngå at det dannes iskrystaller som skader eggcellene, noe som gjør at man oppnår nesten uforbederlige kliniske resultater som er oppi i 97 %, som er tilsvarende som med friske egg.

Kjenn ditt lager med eggceller

En av de faktorer som hjelper deg å planlegge det å bli mor er å vite om ditt lager med eggceller, det vil si antallet follikler som du har i dine eggstokker. Dermed kan du finne en passende tid i livet for å forsøke å bli gravid, eller så kan du velge å vitrifisere eggceller og kunne bli biologisk mot en gang i fremtiden.

Kvinner fødes med et bestemt antall eggceller som brukes opp med våre sykluser, slik at etter hvert som årene går så vil både antallet og kvaliteten falle. Antallet follikler som skylles ut og hvor fort dette reduseres varierer og er forskjellig fra kvinne til kvinne.

For å fastslå ditt lager med eggceller må man gjennomføre en vaginal ultralyd på den tredje dagen i menstruasjonssyklusen, hvorpå man kan avgjøre antallet follikler i eggstokkene. Ved å se på antallet og diameteren kan man vurdere eggstokkfunksjonen og beregne sannsynligheten for å bli gravid.

Vi sier at man har normale verdier om opptellingen av modne eggceller viser mellom seks og ti i hver eggstokk. Dersom tallet er lavere enn fem, så innebærer det at lageret med eggceller er lavt, slik at sannsynligheten for en naturlig graviditet er lavere.

En slik undersøkelse kan suppleres med en hormonell profil som gjennomføres ved en blodprøve som måler antimüllerhormonet, som er forbundet med utviklingen og modningen av folliklene. Desto høyere nivåer av dette hormonet, jo større er lageret med eggceller.

Effektivitet

Vår suksessrate for befruktning med kryopreserverte eggceller er over 50 %, et resultat som er nært opptil det man oppnår med eggceller som nettopp har blitt hentet ut. Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa var blant de sentrene i Spania som først var ute med å gå bort fra klassisk nedfrysing og å gå utelukkende over til nedfrysing med vitrifisering.

The same dream, but more strength than ever.

More info