Professorat i reproduktsjonsbiomedisin

Spesialprofessorat ved Universidad Miguel Hernández som ligger under avdeling for histologi og anatomi i det medisinske fakultet, og som er plassert i Enheten for assistert befruktning i sykehuset Clínica HLA Vistahermosa.

Spesialprofessoratene ved universitetene opprettes med hjemmel i Universitetsloven og fungerer som støtte i undervisning og forskning. I dette tilfellet har man opprettet et professorat etter årelangt samarbeid innenfor undervisning og forskning mellom det offentlige universitetet Universidad Miguel Hernández i Elche og Clínica HLA Vistahermosa gjennom Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa.

Generelle målsettinger for professoratet:

  • Fremme kunnskap innenfor reproduksjonbiomedisin.
  • Gi undervisning i reproduktsjonsbiomedisin til studenter og stipendiater i helsevitenskap, i hovedsak fra Universidad Miguel Hernández.
  • Spre kunnskap til befolkningen og helsespørsmål innenfor reproduksjon og tilknyttede områder gjennom interaksjon mellom Universidad Miguel Hernández, Clínica HLA Vistahermosa og Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa.

For å oppnå de gitte målsettinger, vil professoratet gjøre følgende:

  • Gjennomføring av forskningsprosjekter innenforreproduksjonbiomedisin.
  • Gjennomføring av undervisningsaktiviteter i fagområder som er knyttet til assistert befruktning.
  • Organisering av seminarer, konferanser og andre aktiviteter som bidrar til spredning av kunnskap om assistert befruktning og tilknyttede fagfelt.

Leder for professoratet er Dr. José Jesús López Gálvez som er direktør i Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa og den akademiske lederen er professor Joaquín Rueda, professor ved det medisinske fakultet og direktør Enheten for genetikk HLA Vistahermosa.

Styret ledes av viserektor for forskning og innovasjon ved UMH.

I dag er det 27 fagfolk som er medlemmer i professoratet, professorer ved UMH, personell hos UR HLA Vistahermosa, fra andre sentre for assistert befruktning i Madrid og Asturias (Universitetssykehusene Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Gregorio Marañón). Det er to underavdelinger i professoratet, et ved Clínica Tambre i Madrid og et annet i Oviedo ved CEFIVA.

Last ned fil http://urvistahermosa.com/es/files/2012/05/120222155827_Presentacion-de-la-Catedra-de-Biomedicina-Reproductiva-Vistahermosa.pdf

 

Annen forskning vi har publisert

The same dream, but more strength than ever.

More info