Nettkurs klinisk embryologi

Det andre kurset i klinisk embryologi foregår i sin helhet på nettet, har en varighet på omtrent 20 timer og gjennomføres på EdX, en virtuell plattform hos Universidad Miguel Hernández (genx.edx.umh.es), med støtte fra Foreningen for studier av biologisk reproduksjon (ASEBIR) og den spanske fruktbarhetsforeningen (SEF).

Kurset er organisert i fire tematiske moduler: Den første modulen er rettet mot å gjennomgå de mest relevante aspekter ved reproduksjonsbiologi og tekniker for assistert befruktning, den andre og den tredje modulen tar for seg de fremste prosedyrer som brukes i laboratoriet innenfor henholdsvis andrologi og embryologi, mens den fjerde modulen undersøker de viktigste konsepter innenfor biologisk nedfrysing og teknikker som benyttes på laboratoriet i den forbindelse.

Undervisningen er rettet mot fagfolk innenfor biologi, medisin, farmasi, biokjemi og lignende, samt andre fagfolk som arbeider med assistert befruktning. Studenter som studerer siste året av nevnte fagfelt, vil også kunne tas opp i studiet.

For mer informasjon se nettsidene til Escuela de Medicina y Genética Reproductivas (genx.edx.umh.es) spørsmål kan rettes til e-post infogenx@umh.es.

 

Annen forskning vi har publisert

The same dream, but more strength than ever.

More info