Time Laps-teknologien

embryoscope time lapse

Systemene for inkubasjon time lapse, Geri, Embryoscope og Eeva gjør Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa til et ledende senter i Spania. Denne avanserte og sofistikerte teknologien fører til en betydelig økning i sjansene for suksess, ved at man kan gjøre en presis utvelgelse av de embryoer som har størst sannsynlighet for implantasjon (feste seg til livmorveggen).

Inkubatorene time lapse, Geri, Embryoscope og Eeva tar kontinuerlig detaljerte bilder av embryoene, noe som letter analysen av deres utvikling og vekst, samt av antallet celler og kjernene i disse. Denne informasjonen brukes til å vurdere den enkelte embryos mulighet til å lykkes i en graviditet, og fjerner den subjektiviteten som finnes ved tradisjonell utvikling.

Et faktum er tallene fra en internasjonal studie som ble utført av tidsskriftet Fertitity & Sterility, hvor time lapse-teknologien sammenlignes med standardmetoder for inkubasjon, som viser at pasienter som benyttet denne nye teknologien oppnådde 23 % større sannsynlighet for å bli gravide og 36 % mindre sannsynlighet for å abortere.

Persontilpasset behandling

Geri og Embryoscope er to typer spesielle inkubatorer som har et opptakssystem som gjør det mulig å se, kontrollere og analysere embryoenes utvikling til enhver tid, uten at det er nødvendig å endre vekstforholdene i vitro («prøverør»).

Denne typen systemer bedrer sannsynligheten for å lykkes for par som, av nødvendighet eller fordi det er et valg, vil få innsatt et enkelt embryo, samt i de tilfeller hvor man har hatt gjentatte mislykkede forsøk på implantasjon ved innsettelse av tilsynelatende gode embryoer eller i prosesser hvor man bare lykkes å få frem få egnede embryoer, slik at disse kan analyseres med presisjon.

EEVA er et spesialmikroskop som ved hjelp av programvare, en algoritme som bruker mer enn 74 morforlogiske parametere, kan analysere utviklingen på alle embryoer som dyrkes, og gjennomfører en automatisk klassifikasjon av deres evne til implantasjon.

Dette systemet er fundamentalt for de parene som i tidligere sykluser har hatt embryoer som alle har vært av samme kvalitet, noe som vanskeliggjør valg av det embryoet som er best egnet til innsettelse. Ved hjelp av denne teknologien kan vi være mer presise i valget av det embryoet som er best egnet til å gjennomgå en vellykket graviditet.

Annen forskning vi har publisert

The same dream, but more strength than ever.

More info