Elektrokjemisk sensor, banebrytende apparat for utvelgelse av embryo

Forskning over 10 år ved Institutt for anvendt elektrokjemi ved Universitetet i Alicante, som er støttet av Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa, ledet til utviklingen av en sensor som er i stand til å måle gjennomførbarheten i implantasjonen og utviklingen til embryoet.

Å finne kriterier for å velge ut de beste embryoer til innsetting, basert i stoffskifteendringer som skjer i utviklingsmiljøet. Dette var den målsettingen senteret satte opp når man satte i gang forskningen, og derfor analyserte man proteinene som skapes under utviklingen av embryoet etter prøverørsbefruktningen.

I dette prosjektet allierte Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa med Institutt for anvendt elektrokjemi ved Universitetet i Alicante, og klarte dermed å utvikle en elektrokjemisk sensor som er i stand til å undersøke sjansene for at embryoet skal feste seg og embryoets utvikling i henhold til parametere innenfor stoffskiftet.

Dette er en enkel, praktisk, billig, tilgjengelig og generell metode med høy sannsynlighet for å lykkes, noe som muliggjør implantasjonen av bare ett embryo, slik at man unngår flere graviditeter.
Med utviklingen av dette utstyret har Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa befestet sitt faste og givende samarbeid med universitetene i Alicante-fylket, slik som Universidad de Alicante og Universidad Miguel Hernández. Det er verdt å nevne spesielt at samarbeidet med medisinsk fakultet ved UMH muliggjør ulike undervisnings- og forskningsaktiviteter.

For tiden er dette forskningsprosjektet i en fase hvor det skal kommersialiseres, og vil komme ut på markedet i løpet av kort tid.

Bli kjent med prosjektet for utvelgelse av embryo

Annen forskning vi har publisert

Avtaler og samarbeid

7 February, 2019

The same dream, but more strength than ever.

More info