Dag om assistert befruktning for psykologer

Denne dagen arrangeres årlig for å spre grunnleggende kunnskap om assistert befruktning blant psykologer. Denne dagen gir ett godkjent studiepoeng.

Annen forskning vi har publisert