Forskning og undervisning

Forelesninger om biomedisin for reproduksjon

Institutt for anatomi og histologi ved det medisinske fakultetet til Miguel Hernández-universitet holder enkelte spesialforelesninger på enheten for reproduksjon ved Clínica Vistahermosa.

I henhold til universitetsreglene blir disse universitetsforelesningene utformet for å støtte opp om både utdanning og forskning. I dette tilfellet ble initiativet organisert etter mange år med undervisning og forskningssamarbeid mellom det offentlige universitet Miguel Hernández i Elche og enheten for reproduksjon ved Vistahermosa.

Målsetningen med forelesningsprogrammet er å:

For å oppnå disse målene støtter forelesningsprogrammet seg på følgende:

Lederen for dette initiativet er Dr. José Jesús López Gálvez, som også er direktør for enheten for reproduksjon. Den akademiske lederen er professor Joaquín Rueda, professor ved det medisinske fakultet og direktør for genetikkavdelingen. Det rådgivende styret blir ledet av viserektoren for forskning og innovasjon ved UMH.

Det er i dag 27 fagpersoner som bidrar til forelesningsprogrammet: Noen er undervisere ved UMH, noen er ansatte ved UR og andre sykehus (Hospitales Universitarios Ramón y Cajal, 12 de Octubre, Gregorio Marañón) og noen arbeider på klinikker for assistert befruktning i Madrid og Asturia. Arbeidet med forelesningsprogrammet foregår også på to sekundære kontorer ved Clínica Tambre i Madrid og CEFIVA i Oviedo.

Her kan du laste ned: Presentasjon av Catedra de Biomedicina Reproductiva Vistahermosa

Til toppen