Forskning og undervisning Behovet for å bruke ressursene innenfor diagnose og behandling, samt de nyeste og mest avanserte tilgjengelige teknologier, gjør at enheten for assistert befruktning i sykehuset Clínica HLA Vistahermosa årlig organiserer ulike undervisningsaktiviteter, ikke bare for å sikre gjenbruk av kompetansen hos medarbeiderne i avdelingen, men også for andre fagfolk innenfor assistert befruktning.

Professorat i reproduktsjonsbiomedisin

Spesialprofessorat ved Universidad Miguel Hernández som ligger under avdeling for histologi og anatomi i det medisinske fakultet, og som er plassert i Enheten for assistert befruktning i sykehuset Clínica HLA Vistahermosa. Spesialprofessoratene ved universitetene opprettes med hjemmel i Universitetsloven og fungerer som støtte i undervisning og forskning. I dette tilfellet har man opprettet et professorat […]

Tittel fra universitet som spesialist i reproduksjonsbiologi

Dette organiseres hvert år sammen med avdeling for cellebiologi ved medisinsk fakultet i Universidad Miguel Hernández. Kurset gir 26 studiepoeng og kan inngå i universitetstitler innenfor medisin, biologi, farmasi og biokjemi. I 2013 ble dette utvidet, slik at de studentene som vil, kan ta Universitetsmaster i medisin og reproduksjonsgenetikk. http://biolreproduccion.umh.es

Internship i klinisk menneskelig embryologi

Formålet med dette oppholdet er å tilby opplæring i praktisk embryologi for å lære de grunnleggende konsepter og teknikker som er egnet for arbeid i Enheten for assistert befruktning. Trekk ved internship: Opphold på et år ved Enheten for assistert befruktning ved Clinica Vistahermosa i Alicante eller i undervisningssenteret for assistert befruktning på samme sted. […]

UR HLA Vistahermosa og SHA wellness

Som et resultat av denne alliansen mellom to ledende aktører i bransjen, oppsto programmet Fertilitetssuksess. Enheten for assistert befruktning i sykehuset Clínica HLA Vistahermosa og SHA Wellness Clinic har sammen stilt de beste fagfolkene til rådighet, slik at man kan tilby det første programmet som samler kunnskapen fra vest og øst med det formål å […]

Elektrokjemisk sensor, banebrytende apparat for utvelgelse av embryo

Forskning over 10 år ved Institutt for anvendt elektrokjemi ved Universitetet i Alicante, som er støttet av Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa, ledet til utviklingen av en sensor som er i stand til å måle gjennomførbarheten i implantasjonen og utviklingen til embryoet. Å finne kriterier for å velge ut de beste embryoer til innsetting, […]

Virtuell simulator Embryo Training

Embryo Training er et banebrytende FoU-prosjekt som ble opprettet i 2008, da Enheten for assistert befruktning i Clínica HLA Vistahermosa i Alicante og Forskningsgruppen «Websystemer til beslutningsstøtte (WebDecision)» i forskningsinstituttet «Centro de Investigación Operativa» ved Universidad Miguel Hernández i Elche underskrev en samarbeidsavtale for utvikling av den første og eneste simulatoren i verden for intracytoplasmatisk […]

Første vitenskaplige dager hos Grupo UR

Grupo UR avholdt i oktober 2018 de «Første vitenskapelige dager hos Grupo UR», for å føre en debatt over de siste nyvinningene innenfor assistert befruktning, med et fullt program med konferanser og debatter, organisert av Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa i Alicante. Innovasjon, forskning, nye teknikker for assistert befruktning, optimale forhold i et fruktbarhetssenter, […]

Dag om assistert befruktning for psykologer

Denne dagen arrangeres årlig for å spre grunnleggende kunnskap om assistert befruktning blant psykologer. Denne dagen gir ett godkjent studiepoeng.

Dag om assistert befruktning for sykepleiere

Vår enhet har vært pioner i denne typen arrangement da vi var de første i Spania med slike dager, noe som var svært vellykket. Denne dagen arrangeres årlig for å spre grunnleggende kunnskap om assistert befruktning blant sykepleiere, i samarbeid med Sykepleierskolen i Alicante og Sykepleierrådet i Valencia-regionen. Denne dagen gir ett godkjent studiepoeng i […]

Time Laps-teknologien

Systemene for inkubasjon time lapse, Geri, Embryoscope og Eeva gjør Enheten for assistert befruktning HLA Vistahermosa til et ledende senter i Spania. Denne avanserte og sofistikerte teknologien fører til en betydelig økning i sjansene for suksess, ved at man kan gjøre en presis utvelgelse av de embryoer som har størst sannsynlighet for implantasjon (feste seg […]

Avtaler og samarbeid

Enheten for assistert befruktning ved sykehuset Clinica Vistahermosa har samarbeidsavtaler om undervisning og forskning med Universitetet i Alicante og Universidad Miguel Hernández. Universitetsstudenter og nyutdannede innenfor medisin, biologi og farmasi kan gjennomføre korte opphold hos Enheten for å oppnå de nødvendige studiepoengene i sin universitetsutdannelse.

Foredragsserie: kontroverser innenfor reproduksjon

De organiseres årlig og går parallelt med Tittel fra universitet som spesialist i reproduksjonsbiologi. Konferansene holdes av kjente spesialister innenfor assistert befruktning som kommer fra hele Spania. Mer informasjon på http://biolreproduccion.umh.es

Nettkurs klinisk embryologi

Det andre kurset i klinisk embryologi foregår i sin helhet på nettet, har en varighet på omtrent 20 timer og gjennomføres på EdX, en virtuell plattform hos Universidad Miguel Hernández (genx.edx.umh.es), med støtte fra Foreningen for studier av biologisk reproduksjon (ASEBIR) og den spanske fruktbarhetsforeningen (SEF). Kurset er organisert i fire tematiske moduler: Den første […]

The same dream, but more strength than ever.

More info