Donere eggcelle Takket være noen kvinners altruisme, kan andre kvinner bli mødre. Donasjon av eggceller er en frivillig handling som gir en økonomisk kompensasjon som er regulert i lov, og som baserer seg på de ulempene og ubehaget som fremmøte og behandling medfører.

Eggdonasjon er anonymt i Spania, hverken donor og mottaker vil kjenne den andres identitet. Dette betyr at en donor ikke vil ha noen form for ansvar for det barnet som fødes ut av donerte eggcellen.

Krav

 • Mellom 18 og 35 år
 • God fysisk og psykisk helse
 • Underskrive en kontrakt som tillater bruk av eggcellene
 • Grundig helseundersøkelse hvor man samler inn fysiske opplysninger og tar blodprøver for å avdekke forekomst av sykdommer som syfilis, hepatitt C, røde hunder eller seksuelt overførbare sykdommer

Hele prosessen tar om lag 40 dager og kan gjennomføres mens man lever som normalt, altså studerer eller arbeider og har fritid og familieliv.

Fremgangsmåte

 1. Fyll ut skjema som donor med alle forespurte opplysninger.
 2. Telefonsamtale med en av våre medarbeidere hvor du får forklart alle detaljer i prosessen med eggdonasjon. Du kan da bestemme om du er interessert og i så fall avtale det første møtet på senteret for å sette i gang prosessen.
 3. Under det første møtet på senteret vil du få en personlig innføring i hele prosessen og du vil gjennomføre en gynekologisk undersøkelse som inkluderer dyrkning, transvaginal ultralyd, brystundersøkelse og blodprøve.
 4. Når resultatene foreligger vil donoren få innsikt i egen helse, og man vil avtale tid for samtale om psykologi. Dersom resultatene indikerer at giveren er egnet, vil man få de nødvendige medikamenter og en innføring i bruk av disse.
 5. Den hormonelle behandlingen som er for å stimulere eggstokkene, innledes etter neste menstruasjon og varer i 10 dager.
 6. Under behandlingen vil man gjennomføre 3 eller 4 kontroller, alltid på de tidspunkter som passer best for donor. Kontrollen utføres ved at man plasserer en ultralydsonde på innsiden av vagina. Dette forårsaker ikke noe ubehag og gjøres for å bekrefte at behandlingen har en virkning.
 7. Når donor er klar for egguthenting vil donor, omtrent 36 timer før selve egguthentingen, før få injisert eggløsningshormonet hCG.
 8. Egguthenting. Dette er et veldig enkelt inngrep, smertefritt og raskt, der folliklene, hvor eggene ligger, dreneres. Våre kirurger setter opp tid i operasjonsrommet når eggcellene har follikler som er i egnet størrelse. Denne prosedyren krever ikke innleggelse og gjennomføres med bedøvelse. Uthentingen av eggcellene tar 15 til 30 minutter, avhengig av antall follikler, og gjennomføres ved hjelp av ultralyd.

Etter behandlingen vil pasienten hvile en times tid, og kan etter utskrivning gjenoppta den normale aktiviteten, selv om anbefales at man tar det med ro, fysisk sett. Etter noen timer vil vi ringe for å høre hvordan det står til med donor. I tillegg vil vi gi et nødnummer i tilfelle det skulle oppstå noen tvil, for å sikre at donor ikke føler seg alene.

Finn ut uten forpliktelse

The same dream, but more strength than ever.

More info