Over ons

Over ons

Meer dan 30 jaar geleden vingen wij aan met ons werk op het gebied van de geassisteerde voortplanting en vruchtbaarheid. Wij kozen toen voor een standvastige en innovatieve aanpak. Standvastig, omdat onze 30 jaar garant staan voor deskundigheid en nauwkeurigheid.

Innovatief omdat wij altijd voorop lopen. Al in 1983 namen wij de eerste spermabank van de autonome regio Valencia in gebruik voor de cryoconservering van mannelijke gameten met als doel deze voor kunstmatige inseminatie te gebruiken of te cryoconserveren voor bestralingsbehandelingen, chemotherapie en chirurgie.

Deze uitgebreide ervaring is geleid omdat wij continu geïnteresseerd waren in opleiding, onderwijs en onderzoek. Met deze drie pilaren kunnen wij de meest innovatieve behandelingen en technieken ontwikkelen die de wetenschap op het gebied van de vruchtbaarheid ontdekt.

Vruchtbaarheidskliniek UR. Wat maakt ons uniek?

  • De plaats van ons ziekenhuis. Daar veel van onze patiënten zich veiliger en aangenamer voelen wanneer ze zich in een medische structuur bevinden als het ziekenhuis Clínica Vistahermosa. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van Afdelingen Voortplanting die zich buiten een ziekenhuis bevinden.
  • De kwaliteit van onze procedures. Het allerbelangrijkste van ons werk. Om deze reden worden wij jaarlijks door officiële entiteiten en externe auditeurs onderzocht.
  • De persoonlijke benadering. Daar wij niet met patiënten werken maar met mensen. Wij vinden het van uiterst belang dat de informatie zo compleet mogelijk is en dat vragen worden behandeld voor de behandelingen, daar wij ons bewust zijn van de ingewikkeldheid van ons werk.
  • De professionele relatie. Deze onderhouden wij met die centra of professionals die betrokken zijn bij de voortplanting en die ons hun patiënten toevertrouwen. Hierdoor wordt de coördinatie en afronding van de nodige onderzoeken doeltreffender zodat wij deze samen kunnen evalueren en aan het diagnosticeren en oriënteren van de behandeling kunnen deelnemen.
  • Ons eigen multidisciplinaire team. Dit bestaat uit, onder andere, gynaecologen, genetici, embryologen, andrologen, anesthesisten, verpleegkundigen, assistenten, administratieve medewerkers.
  • De coördinatie. Dit is een uitgangspunt van ons werk, daar ons gehele team gezamenlijk werkt om zo vertragingen en tijdsverlies te voorkomen bij het uitvoeren van de voortplantingsbehandelingen. Hier hebben onze patiënten baat bij.
  • Onze succespercentages. De resultaten bevinden zich boven de standaarden die door de Sociedad Española de Fertilidad (Spaanse vereniging van vruchtbaarheid) worden gepubliceerd.

Klimmen