Donatie van eicellen

Deze behandeling is geïndiceerd voor patiënte die om verschillende redenen geen oöcyten hebben die een gezond embryo kunnen ontwikkelen. Ze bestaat uit in-vitrofertilisatie met eicellen van een donor en het sperma van de man, waarna de embryo’s naar de ontvangende patiënte worden getransfereerd.

Deze techniek is geïndiceerd bij patiënten die ouder zijn, een verborgen ovariaal falen tonen, genetische afwijkingen tonen, herhaaldelijk abortussen hebben geleden, in de menopauze zijn, enz.

Voor dit proces is een voorafgaand interview nodig waarin de anamnese wordt afgenomen en de nodige bloedonderzoeken en onderzoeken worden uitgevoerd om te verzekeren dat het transferproces kan worden uitgevoerd. De ontvangster krijgt een hormoonbehandeling die de baarmoeder voorbereidt om de embryo’s te ontvangen. Dit vereist een precieze coördinatie met de donor om goede resultaten te bereiken.

Dit is geen pijnlijke behandeling en er hoeft niet lang te worden gewacht daar ons donorprogramma een transfer verzekert in 3 à 4 weken vanaf de voorbereiding van de baarmoeder.

Het doneren van eicellen is anoniem, wordt wettelijk geregeld en vereist toestemmingen die door beide partijen dienen te worden ondertekend. De donors moeten meerderjarig zijn. Ze zijn jonge en gezonde vrouwen zonder genetische ziekten die andere vrouwen willen helpen om moeder te worden. De donor wordt geselecteerd op basis van de bloedgroep en de fysieke kenmerken van het ontvangende paar.

Met deze techniek worden in 90% van de gevallen zwangerschappen bereikt in 3 cycli van transfer van twee embryo’s, waarbij minder dan 15% zwangerschappen van tweelingen zijn. Deze techniek biedt de meeste mogelijkheden per cyclus, daar de embryo’s een grote kans op implantatie hebben vanwege de leeftijd van de donor.

Donatie van eicellen: veiligheid en vertrouwelijkheid

Veiligheid en gerustheid Vanwege de kans, hoewel klein, dat het in de toekomst (vanwege ziekte of andere problemen) nodig is om een DNA-onderzoek van de donor uit te voeren om de pasgeborene genetisch te onderzoeken, wordt van AL onze donoren het DNA in de BIOBANK van onze genetische afdeling bewaard, voor een grotere vertrouwelijkheid en gerustheid met betrekking tot de baby en zijn gezondheid.

Anoniem Voor dit onderzoek is het niet nodig de plaats van de donor te kennen, in contact met haar te treden of haar persoonlijke gegevens te gebruiken, daar haar genetische profiel is bewaard, en daarmee ook haar privacy.

Gratis Deze dienst wordt zonder enige kosten uitgevoerd en is gratis voor al onze ontvangsters van eicellen. Dit monster voor onbepaalde tijd wordt bewaard.

Beschikbaarheid Om over dit monster te beschikken is een officieel medisch verslag nodig dat door onze genetici wordt geëvalueerd.

→ Egg donation: Safety and peace of mind

Safety and peace of mind. If it is ever necessary to analyse the donor’s DNA in the future to genetically evaluate the newborn baby (due to a disease or any other type of problem), even though this is extremely rare, the DNA of all our donors are kept in the BIOBANK at our genetics unit for more peace of mind and tranquillity about the baby’s health.

Anonymity. This study does not involve having the donor’s address, we do not have to get in touch with her or use her personal data, all we need is her genetic profile, in this way her privacy is respected.

Free. This service is completely free and we do not charge the recipients for keeping the samples for an unlimited period of time.

Availability. An official medical report which is assessed by our geneticists is required first before the sample can be used.

Meer informatie

U kunt ons bellen naar +34 965 269 146..
Ook kunt u ons schrijven via het contactformulier

Klimmen