Eggdonasjon

Eggdonasjon

Eggdonasjon

Denne behandlingen brukes når pasienten av ulike årsaker ikke har ubefruktede egg som kan gi opphav til et sunt og utviklingsdyktig embryo. Metoden går ut på å foreta IVF med donerte egg og sæd fra partneren, og deretter overføre embryoene til mottakerpasienten.

Teknikken passer for pasienter som har høy alder, eggstokksvikt, genetiske avvik, som har hatt gjentatte aborter, eller som er i overgangsalderen…

I forkant av en slik prosedyre er det nødvendig med et intervju for å kartlegge pasientens kliniske historie og hvilke analyser som er gjort, samt hvilke tester som gjenstår å utføre for at overføringen skal være sikker. Mottakeren får deretter hormonbehandling for å forberede livmoren på å motta embryoet. For å oppnå ønsket resultat er det viktig med god koordinering i forhold til donoren.

Prosedyren er ikke smertefull og ventetiden er relativt kort ettersom donorprogrammet vårt garanter en overføring innen 3-4 uker etter at livmoren er klar.

Eggdonasjon er anonymt, regulert i henhold til gjeldende lovverk, og krever at samtykke undertegnes av begge parter. Donorene er myndige unge og friske kvinner, uten genetiske sykdommer, som ønsker å hjelpe andre kvinner til å bli mødre. Ved valg av donor tas de hensyn til mottakerparets blodtype og fysiske egenskaper.

Med denne teknikken oppnås det i dag 90 % graviditeter etter to sykluser med to overførte embryoer. Antallet tvillingsvangerskap er lavere enn 15%. Dette er den metoden som har best odds per syklus da embryoene har et stort implanteringspotensial på grunn av donorenes optimale alder.

Til toppen